Archetypes zijn niet bedacht voor fictieve personages

Archetypes zijn niet bedacht voor fictieve personages

Dat archetypes geen tool zijn, bedacht voor het ontwikkelen van personages bewijzen de talrijke testen die mensen online kunnen doen ten einde te weten welk archetype ze zijn. Archetypes – begin vorige eeuw onder de aandacht gebracht door Jung – worden tot de dag van vandaag gebruikt om inzicht te krijgen in de persoonlijkheidsstructuur.

Gebaseerd op de theorie rond de archetypes van Jung, hebben moeder en dochter Briggs-Myers een persoonlijkheidstest ontworpen die tot de dag van vandaag door vele bedrijven wordt gebruikt om iemands persoonlijkheid en talenten te ontdekken: de MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Zij gaan daarbij uit van de voorkeuren die de personen aangeven om te bepalen of iemand eerder extravert dan introvert is, eerder sensing (waarnemend) dan intuïtief, eerder denkend dan voelend, eerder judging (oordelend) dan perceiving (ontvangend zonder oordeel). De twee belangrijkste woorden in deze omschrijving, heb ik cursief gezet: ‘voorkeuren’ en ‘eerder’. Die woorden wijzen erop dat dit model niet absoluut is en niet uitgaat van een exclusiviteit. Het model bevestigt dat iedereen de kenmerken van alle archetypes in min of meerdere mate in zich draagt.

Archetypes vinden hun basis in de realiteit, maar kunnen gebruikt worden in fictie. Ook de scenarist zelf heeft een specifiek archetype maar beschikt, net als andere mensen, ook over onderliggende kenmerken. Het is belangrijk dat de scenarist zich daarvan bewust is.

De scenarist moet er zich bewust van zijn dat hij alle kenmerken

van elk archetype in zich draagt.

 

Dit inzicht geeft de scenaristen een enorm voordeel: hij is een wezenlijk deel van alle personages.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x