De complexiteit van archetypes

De complexiteit van archetypes

“Maar ik ben toch meer dan een destroyer?”, vroeg de acteur die het archetype van de destroyer moest vertolken. Ik kon dat alleen maar beamen.

“Ik heb een probleem met het schrijven van de destroyer omdat ik dat archetype niet ken”, zei de scenarist die de destroyer in de serie moest integreren. Ik kon dat alleen maar ontkennen.

Een van de meest complexe tools die een scenarist ter beschikking heeft, is het gebruik van archetypes. Paradoxaal genoeg ligt de reden hiervan in het feit dat archetypes van een bedrieglijke eenvoud zijn. Het lijkt alsof we over een strak kader beschikken van enkele belangrijke kenmerken waarbinnen de scenarist, de acteur en de regisseur het archetype kunnen laten bewegen. Niets is minder waar.

Om op een efficiënte manier met archetypes om te gaan moeten we doordrongen zijn van het feit dat de kenmerken van alle archetypes in ieder mens aanwezig zijn. De naam van het archetype slaat uitsluitend op de dominante eigenschap.

In deze eerste reeks blogs wil ik het dan ook hebben over de zegen en de vloek van archetypes. Om de veertien dagen schrijf ik hierover mijn ervaringen. Hieronder de items die aan bod komen:

  • Het verschil tussen stereotypen en archetypes
  • Archetypes zijn niet bedacht voor fictieve personages
  • De geboorte van een archetype
  • Het archetype als filter
  • Het archetype in zijn diverse rollen
  • Het archetype als dynamisch gegeven

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x